Aktualności

IX Spotkanie (online) Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

IX Spotkanie (online) Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

Drodzy absolwenci,

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania zaprasza na IX spotkanie Abslwentów, które odbędzie się w formule on-line w alikacji MS Teams pt.:

Skuteczna reklama w czasie post lock-down.

Prelegenci: 

Paweł Gala - CEO Wavemaker Polska

Rafał Baran - CEO FCB Bridge2Fun

Paweł Ciacek - Executive Partner w Research Collective

Prowadzenie: Maciej Klonowski - Stowarzyszenie Absolwentów Wydział Zarządzania UW

Gorąco zachęcamy do ożywionej dyskusji!

Spotkanie odbędzie się w dniu: 22.02.2021 o godz. 18:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRkMTBlMGYtOGI4ZS00MjRmLTljMzctZGM0NzJmNmIzOTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbf3d01a-1d7a-4d62-911b-2aecf2b40906%22%2c%22Oid%22%3a%2287e2cb1b-28dd-4f49-802a-4ae28c8a8987%22%7d

Dodany: 08 lutego 2021