Aktualności

VI Spotkanie (online) Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

VI Spotkanie (online) Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

Drodzy absolwenci,

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania zaprasza na VI spotkanie Abslwentów, które odbędzie się w formule on-line w alikacji MS Teams pt.:

Przyszłość FinTech w post-covidowym świecie!

Naszymi panelistami będą:

Marcin Petrykowski - Managing Director, Regional Head & CEO, Standard & Poor's

Mariusz Ożga - Chief Innovation Officer, Alior Bank

debatę poprowadzi:

dr Katarzyna Niewińska - Kierownik Studiów FinTech na Wydziale Zarządzania UW

Gorąco zachęcamy do ożywionej dyskusji!

Spotkanie odbędzie się w dniu: 30.11.2020 o godz. 18:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTc2NzI2MWEtMWZjZC00ZTYyLTk2MzMtMjk4ZDkxY2RlY2Y4%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22cbf3d01a-1d7a-4d62-911b-2aecf2b40906%22%2C%22Oid%22%3A%2287e2cb1b-28dd-4f49-802a-4ae28c8a8987%22%7D  

Dodany: 20 listopada 2020