Aktualności

VII Spotkanie (online) Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

VII Spotkanie (online) Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

Drodzy absolwenci,

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania zaprasza na VI spotkanie Abslwentów, które odbędzie się w formule on-line w alikacji MS Teams pt.:

JAK TO SIĘ ROBI W IZRAELU CZYLI O TWORZENIU, FINANSOWANIU I OBRONIE START-UPÓW

Spotkanie zostanie merytorycznie poprowadzone przez:


Daniel Star, Managing Partner, TDJ Pitango Ventures (Izrael)
Paweł Bochniarz, Partner, ASI Valuetech Seed Fund (Polska).

Gorąco zachęcamy do ożywionej dyskusji!

Spotkanie odbędzie się w dniu: 14.12.2020 o godz. 18:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRiYzJlZTItYjIxMy00NjIxLWFkOGMtYTdhYzllZWJhY2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2913bd1-849b-47a4-8163-9f8c3efbbee0%22%2c%22Oid%22%3a%220b55e88a-95fc-47dc-a85d-5671c312398c%22%7d

Dodany: 08 grudnia 2020