Aktualności

Walny Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania UW 2023

Szanowni Absolwenci,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie §15 ust. 1 i par. 15 ust. 2 zwołuje Walny Zjazd, który odbędzie się w poniedziałek, 26 czerwca 2023 r. o godz. 18.00.

W związku z ograniczeniami w organizacji spotkań w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Walny Zjazd odbędzie się – na podstawie art. 10 ust. 1a i 1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) – na platformie MS Teams.

Ważne informacje:

Dostęp elektroniczny do Zjazdu ma formę przekazanego Państwu linka do udziału w Zjeździe w dniu 26 czerwca 2023 r. na platformie MS Teams. Głosowanie będzie miało formę ustną.

Wyżej wymieniony link zostanie Państwu nadesłany pocztą elektroniczną po zarejestrowaniu się na Zjazd pod linkiem https://online.ikongres.pl/conference/walny_zjazd_stowarzyszenia_absolwentow_wz_uw_2023. Prosimy o możliwie szybką rejestrację udziału w Zjeździe (poprzez „kliknięcie” linka), najpóźniej do dnia 21 czerwca 2023 r. Pozwoli to na sprawną organizację Zjazdu.

W przypadku pytań dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt: [email protected]

REJESTRACJA

Porządek obrad Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 26.06.2023:

Otwarcie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ SA WZUW),

Określenie ważności WZ oraz zdolności WZ do podejmowania uchwał.

Wybory Przewodniczącego i Sekretarza WZ.

Uchwalenie porządku obrad.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.

Informacja Zarządu dotycząca bieżących działań i planów Stowarzyszenia.

Sprawy różne.

Dokument, o którym mowa w pkt 6 zostanie przekazany Państwu w odrębnej korespondencji.

Dodany: 24 maja 2023