Aktualności

Walny Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów WZ UW 2020

Walny Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania UW 2020

Szanowni Absolwenci,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie §15 ust. 1 i par. 15 ust. 2 zwołuje Walny Zjazd, który odbędzie się w czwartek, 25 czerwca 2020 r. o godz. 18.00.

W związku z ograniczeniami w organizacji spotkań w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Walny Zjazd odbędzie się – na podstawie art. 10 ust. 1a i 1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) – na platformie Clickmeeting (rejestracja).

Ważne informacje:

Dostęp elektroniczny do Zjazdu ma formę przekazanego Państwu linka umożliwiającego rejestrację, a następnie udział w Zjeździe w dniu 25 czerwca 2020 r. na platformie Clickmeeting. Korzystanie z platformy Clickmeeting nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania u Państwa. Oddanie głosu możliwe  będzie przez wybór zaprezentowanych na monitorze opcji: „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuje się”.

Prosimy o możliwie szybką rejestrację udziału w Zjeździe (poprzez „kliknięcie” linku rejestracja). Pozwoli to na sprawną organizację Zjazdu.

REJESTRACJA

W przypadku pytań dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt: [email protected]

Porządek obrad Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 25.06.2020:

  • Otwarcie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ SA WZUW),
  • Określenie ważności WZ oraz zdolności WZ do podejmowania uchwał.
  • Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza WZ.
  • Uchwalenie porządku obrad.
  • Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019.
  • Informacja Zarządu dotycząca bieżących działań i planów Stowarzyszenia.
  • Sprawy różne.

Dokument, o którym mowa w pkt 6 zostanie przekazany Państwu w odrębnej korespondencji.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania UW. 

Dodany: 08 czerwca 2020