Nasza misja

Celem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (SA WZ UW) jest zapewnienie szeroko pojmowanego, aktywnego kontaktu pomiędzy absolwentami Wydziału Zarządzania UW.

SA WZ UW zrzesza osoby, które ukończyły studia na Wydziale Zarządzania UW, niezależnie od trybu nauki i daty obrony pracy dyplomowej. SA WZ UW działa aktywnie na rzecz integracji, promocji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych absolwentów, studentów oraz pracowników WZ UW tworząc wzajemnie wspierające się środowisko (tzw. social network). Mamy nadzieję, że przynależność do organizacji zrzeszającej wzajemnie znających się i wspierających oraz mających wspólne cele członków Stowarzyszenia, pozwoli na znalezienie pracy, awans, zdobycie kontraktów, dyskusje, odpoczynek i rozrywkę. 

SA WZ UW zajmuje się propagowaniem wiedzy naukowej z zakresu zarządzania, oraz  wspiera inicjatywy społeczne, kulturalne i charytatywne. Realizacji założeń statutowych sprzyja organizacja imprez kulturalnych, naukowych i towarzyskich.