Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (SA WZ UW) jest zapewnienie szeroko pojmowanego, aktywnego kontaktu pomiędzy absolwentami Wydziału Zarządzania UW.

SA WZ UW zrzesza osoby, które ukończyły studia na Wydziale Zarządzania UW, niezależnie od trybu nauki i daty obrony pracy dyplomowej. 

Aktualności

XIV Spotkanie (online) Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

Drodzy absolwenci,

Zapraszamy na XIV spotkanie Abslwentów, które odbędzie się 24.01.2022 o g. 18:00 w formule on-line w alikacji MS Teams pt.: "Czy warto studiować, co warto studiować a może chodzi o coś zupełnie innego?"

więcej