Aktualności

VIII Spotkanie (online) Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

VIII Spotkanie (online) Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

Drodzy absolwenci,

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania zaprasza na VIII spotkanie Abslwentów, które odbędzie się w formule on-line w alikacji MS Teams pt.:

Elektromobilność jako megatrend i biznesowa szansa

Gośćmi spotkania będą:

Małgorzata Królak, Program Director w ElectroMobility Poland
dr inż. Andrzej Szałek, doradca Zarządu Toyota Motor Poland
Marek Palka, Koordynator Programu eVan w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Debatę poprowadzi: dr. Grzegorz Tchorek - Wydział Zarządzania UW

Gorąco zachęcamy do ożywionej dyskusji!

Spotkanie odbędzie się w dniu: 25.01.2021 o godz. 18:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThlMDY2ODYtN2JjMC00NTQyLTg0ZDQtYWFiNTcxZmYxNjUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbf3d01a-1d7a-4d62-911b-2aecf2b40906%22%2c%22Oid%22%3a%2287e2cb1b-28dd-4f49-802a-4ae28c8a8987%22%7d

Dodany: 11 stycznia 2021