Aktualności

Walny Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania UW 2021

Walny Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania UW 2021

Szanowni Absolwenci,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie §15 ust. 1 i par. 15 ust. 2 zwołuje Walny Zjazd, który odbędzie się w poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. o godz. 18.00.

W związku z ograniczeniami w organizacji spotkań w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Walny Zjazd odbędzie się – na podstawie art. 10 ust. 1a i 1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) – na platformie MS Teams.

Ważne informacje:

 1. Dostęp elektroniczny do Zjazdu ma formę przekazanego Państwu linka do udziału w Zjeździe w dniu 14 czerwca 2021 r. na platformie MS Teams. Głosowanie będzie miało formę ustną.
 2. Wyżej wymieniony link zostanie Państwu nadesłany pocztą elektroniczną po zarejestrowaniu się na Zjazd pod linkiem https://online.ikongres.pl/conference/walny_zjazd_stowarzyszenia_absolwentow_wz_uw_2021. Prosimy o możliwie szybką rejestrację udziału w Zjeździe (poprzez „kliknięcie” linka), najpóźniej do dnia 8 czerwca 2021 r. Pozwoli to na sprawną organizację Zjazdu.
 3. W przypadku pytań dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt: [email protected]

REJESTRACJA

Porządek obrad Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 14.06.2021:

 1. Otwarcie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ SA WZUW),
 2. Określenie ważności WZ oraz zdolności WZ do podejmowania uchwał.
 3. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza WZ.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
 7. Wybór Zarządu.
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybór Komisji Etycznej.
 10. Informacja Zarządu dotycząca bieżących działań i planów Stowarzyszenia.
 11. Sprawy różne.

Dokument, o którym mowa w pkt 6 zostanie przekazany Państwu w odrębnej korespondencji.

Dodany: 24 maja 2021