Aktualności

Walny Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania UW 2024

Walny Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania UW 2024

Szanowni Absolwenci,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie §15 ust. 1 i par. 15 ust. 2 zwołuje Walny Zjazd, który odbędzie się w czwartek, 27 czerwca 2024 r. o godz. 18.00.

Walny Zjazd odbędzie się – na podstawie art. 10 ust. 1a i 1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) – na platformie MS Teams.

Ważne informacje:

 1. Dostęp elektroniczny do Zjazdu ma formę przekazanego Państwu linka do udziału w Zjeździe w dniu 27 czerwca 2024 r. na platformie MS Teams. Głosowanie będzie miało formę ustną.
 2. Wyżej wymieniony link zostanie Państwu nadesłany pocztą elektroniczną po zarejestrowaniu się na Zjazd pod linkiem https://online.ikongres.pl/conference/walny_zjazd_stowarzyszenia_absolwentow_wz_uw_2024. Prosimy o możliwie szybką rejestrację udziału w Zjeździe (poprzez „kliknięcie” linka), najpóźniej do dnia 24 czerwca 2024 r. Pozwoli to na sprawną organizację Zjazdu.
 3. W przypadku pytań dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt: [email protected]

REJESTRACJA

Porządek obrad Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 27.06.2024:

 1. Otwarcie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ SA WZUW),
 2. Określenie ważności WZ oraz zdolności WZ do podejmowania uchwał.
 3. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza WZ.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
 7. Wybór Zarządu.
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybór Komisji Etycznej.
 10. Informacja Zarządu dotycząca bieżących działań i planów Stowarzyszenia.
 11. Sprawy różne.

Dokument, o którym mowa w pkt 6 zostanie przekazany Państwu w odrębnej korespondencji.

Dodany: 2 tygodni temu